Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Нормативна базаhttps://misbs.bgports.bg/bg/data-type/regulatory-base/7Нормативна базаВ раздела ще намерите съдържанието на основни нормативни документи, свързани със състоянието, опазването и устойчивото развитие на Черно море и пристанищата: актове, закони, задължителни правила, разпоредби и международни договори, по които Република България е страна.

 

 

https://assets.bgports.bg/RegulatoryBaseDocs/D_2002_59.pdf, ДИРЕКТИВА 2002/59/ЕО - контрол на движението на корабите и за информация
https://assets.bgports.bg/RegulatoryBaseDocs/D_2010_65.pdf, ДИРЕКТИВА 2010/65/ЕС -даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки
https://assets.bgports.bg/RegulatoryBaseDocs/Directive_2007_71.pdf, ДИРЕКТИВА 2007/71/ЕО за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО - пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите
https://assets.bgports.bg/RegulatoryBaseDocs/Naredba_sigurnost.pdf, НАРЕДБА за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
https://assets.bgports.bg/RegulatoryBaseDocs/ZAKON_za_morskite_prostranstva,,_vatreshnite_vodni_patishta_i_pristanishtata_na_Republika_Balgariq.pdf, ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
https://assets.bgports.bg/RegulatoryBaseDocs/Directive_2000_59_EC.pdf, ДИРЕКТИВА 2000/59/ЕО - пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари
https://assets.bgports.bg/RegulatoryBaseDocs/Convention_1973.rtf, МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, (MARPOL 73/78)