Регистриране

​​​​​​​​

 

 

СЪСТОЯНИЕ НА МОРСКИ ПРИСТАНИЩАhttp://91.238.255.81/WX_update/sast.php, http://91.238.255.81/WX_update/sast.phpСЪСТОЯНИЕ НА МОРСКИ ПРИСТАНИЩАИнформация за обстановката в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.