Регистриране

​​​​​​​​​​​​

 

 

Списък на 10 исторически ситуации с бурни хидро-метеорологични условия от близкото минало за крайбрежните зони на Българияhttps://misbs.bgports.bg/bg/other-information/strom-data/1Списък на 10 исторически ситуации с бурни хидро-метеорологични условия от близкото минало за крайбрежните зони на България<p>Тежките бури и бурното море представляват големи опасности за бреговата ивица.<br>Екстремните вълни представляват опасност както на брега и в морето. Вълни от зимните бури имат голямо въздействие по нашето крайбрежие, причинявайки ерозия на бреговете, наводнения и преливане на морски укрепления в екстремни условия.</p><p>Симулацията на ситуации с исторически данни за бури е ключов инструмент при разглеждането на потенциални крайбрежни опасности. Важен инструмент в управлението на епизодични екстремни събития е надеждния капацитет за прогнозиране, защото моделираните данни са единствените масиви от данни с пълно покритие в пространството и времето.</p><p>Таблици 1,2 предоставят хронологичен списък на десетте най-значими исторически ситуации с бурни условия над западната част на Черно море за периода 1976 - 2012.<br></p>Таблица 1. Списък с исторически данни за ситуации с бурни условия над българското черноморско крайбрежие<div class="ExternalClass17CDC388C2094755B74E854BF5B2D5DA"> </div><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:33.33%;text-align:center;"><p><strong style="font-size:14.6667px;">Name</strong></p><p><strong style="font-size:14.6667px;">« Dates »</strong></p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:33.33%;"><p style="text-align:center;"><strong style="font-size:14.6667px;">Significant Wave Height</strong></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:14.6667px;"><strong>(according WMO  </strong><strong>code number)</strong></span></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:33.33%;"><p style="text-align:center;"><strong style="font-size:14.6667px;">storm surge</strong></p><p style="text-align:center;"><strong style="font-size:14.6667px;">[ m]</strong></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default" style="text-align:center;"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><p><strong style="font-size:14.6667px;">BS_197610</strong></p><p><span style="font-size:14.6667px;">«15 to 21 Oct 1976 »</span></p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><p><span style="font-size:14.6667px;">8 Beaufort</span></p><p><span style="font-size:14.6667px;">Sozopol</span></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span style="font-size:14.6667px;"> 1.0 m - Varna</span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default" style="text-align:center;"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><div> <strong style="font-size:14.6667px;">BS_197701</strong></div><p><span style="font-size:14.6667px;">« 16 to 21 Jan 1977 »</span></p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"><div> <span style="font-size:14.6667px;line-height:1.6;">​6-7 Beaufort</span></div><p><span style="font-size:14.6667px;">Kaliakra, Emine, Shabla</span></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><span style="font-size:14.6667px;"> <span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;"><font color="#000000">0.60 m  </font><font color="#000000">Shabla</font></span></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="text-align:center;"><div>​<strong style="font-size:14.6667px;">BS_197902</strong></div><p><span style="font-size:14.6667px;">« 13 to23 Feb 1979 »</span></p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:14.6667px;">​6-8  Beaufort</span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:14.6667px;">Varna, Burgas, Shkorpilovci</span></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="text-align:center;"><div>​<span style="font-size:14.6667px;line-height:1.6;">​</span><span style="font-size:14.6667px;line-height:1.6;">1.35m  -Burgas</span></div><p><span style="font-size:14.6667px;">0.70 m – Ahtopol</span></p><p><span style="font-size:14.6667px;">1.43 m - Irakly</span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="text-align:center;"><div>​<strong style="font-size:14.6667px;">BS_198101</strong></div><p><span style="font-size:14.6667px;">« 7-10 Jan 1981»</span></p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:14.6667px;">​8 Beaufort</span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:14.6667px;">Ahtopol</span></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="text-align:center;"><span style="font-size:14.6667px;">​<span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;"><font color="#000000"><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Storm</span> <span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">surge</span> is <span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">not</span>  </font><font color="#000000" style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">significant</font></span></span></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default" style="text-align:center;"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><div>​<strong style="font-size:14.6667px;">​BS_199712</strong></div><p><span style="font-size:14.6667px;">«15-19 DEC <span lang="EN-US" style="text-decoration:line-through;"> </span>1997»</span></p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><div>​<span style="font-size:14.6667px;line-height:1.6;">​5-6 Beaufort</span></div><p><span style="font-size:14.6667px;">along Bulgarian Black Sea coast. </span></p></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><span style="font-size:14.6667px;">​<span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;"><font color="#000000"><span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">1.3 m</span> - <span style="font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">Burgas</span></font></span></span></td></tr></tbody></table>Таблица 2. Списък с исторически ситуации с бурни условия над западната част на Черно море (1996-2012)<div class="ExternalClass66CA369FBCBB4E3D83BB40A4DC38B8FC"><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:33.33%;"><p style="text-align:center;"><strong>Name</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>« Dates »</strong></p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:33.33%;text-align:center;"><span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><strong><font color="#000000">Significant Wave Height</font></strong></span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:33.33%;text-align:center;"><span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><strong><font color="#000000">Storm surge</font></strong></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="text-align:center;"><div> <strong style="line-height:1.6;">BS_199612</strong></div><p>«24 to 31 Dec 1996 »</p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="text-align:center;"> <span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">5-6 Beaufort</font></span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><div style="text-align:center;"> <span style="line-height:1.6;text-align:center;">100cm Irakly tide gauge</span></div><p style="text-align:center;">90cm then 60cm Ahtopol</p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default" style="text-align:center;"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><div> <strong style="line-height:1.6;">BS_199801</strong></div><p>« 20 to 27 Jan 1998 »</p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default"> <span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">5 Beaufort</font></span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"> ​<span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">90cm Irakly</font></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default" style="text-align:center;"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><div>​<strong style="line-height:1.6;">BS_200607</strong></div><p>« 1 to3 July 2006 »</p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1"><span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">5 Beaufort</font></span>​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​<span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">60 cm Varna</font></span></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><div style="text-align:center;">​<strong style="line-height:1.6;text-align:center;">BS_201003</strong></div><p style="text-align:center;">« 8-11 March 2010»</p></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1" style="text-align:center;">​<span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">5-6 Beaufort</font></span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="text-align:center;">​<span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">90-100cm in all stations</font></span></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><div style="text-align:center;">​​<strong style="line-height:1.6;text-align:center;">BS_201202</strong></div><p style="text-align:center;">«07-09 Feb 2012»</p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1" style="text-align:center;">​<span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">6 Beaufort Significant wave height more than 5m. south of the town of Burgas</font></span></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" style="text-align:center;">​<span lang="EN-US" style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">Storm surge is not<span>  </span></font><font color="#000000">significant</font></span></td></tr></tbody></table></div>