Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Подаване на заявления за достъпhttps://assets.bgports.bg/AccessRequestDocs/Obshti%20uslowiq%20za%20polzwane%20modul%20MISBS.pdf, Общи условия за ползване на Мониторинг и информационна система за Черно Море Подаване на заявления за достъп<p> </p><p>Достъп за ползване на всички ресурси на системата се предоставя чрез подаване на заявление – декларация. </p><p>При подаване на заявлението следва да бъде уточнено до каква информация, предоставяна от системата, да бъде предоставен достъп. </p><p> </p><p> Заявление за достъп до Мониторинг и информационна система за Черно море (МИСЧМ) може да бъде подадено по следните начини: </p><ul><li>- изпращане на попълнена бланка-заявление в офиса на Главно управление на ДППИ на адрес: 1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4, на факс: 02/8079966 </li><li>- изпращане на сканирано копие на попълнена-бланка заявление на електронен адрес: office@bgports.bg</li></ul>https://assets.bgports.bg/AccessRequestDocs/Zayavlenie_MISBS.doc, Изтегли заявление за достъп