Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ПРИСТАНИЩАhttps://misbs.bgports.bg/bg/data-type/ports/16ПРИСТАНИЩАБългарското Черноморие е една от физикогеографските зони и области на България. Зоната включва крайбрежието, представляващо цялата източна граница на страната, както и прилежащата акватория. В раздела ще намерите информация за морски пристанища за обществен транспорт с национално значение. Пристанището е съоръжение на брега на море, река, езеро или залив, предназначено за приемане на плавателни съдове и товарене и разтоварване на товари и пътници от тях. Важни за функционирането на пристанищата са наличие на дълбоки водни пътища и котвени места, защита от вятър и вълнение, достъп до наземен транспорт. В България морски пристанища с национално значение са Пристанище Бургас и Пристанище Варна. Пристанище Бургас е с район на действие от географския паралел на българо-турската граница до географския паралел на нос Емине. Пристанище Варна е с район на действие от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-румънската граница.