За съжаление нещо се обърка

Вероятно уеб компонентът "ContentBySearchWebPart" създава проблем. The requested service, 'http://localhost:32843/SecurityTokenServiceApplication/securitytoken.svc/actas' could not be activated. See the server's diagnostic trace logs for more information.

Страница за поддръжка на уеб компоненти: Ако имате разрешения, можете да използвате тази страница за временна забрана на уеб компонентите или за премахване на личните настройки. За повече информация се обърнете към администратора на сайта.