Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

За ДППИhttps://misbs.bgports.bg/bg/data-type/home-page/1За ДППИДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предметът на дейност на ДППИ e регламентиран в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България.