Регистриране

​​​​​​​​​​​​​

 

 

https://misbs.bgports.bg/bg/branches-territorial-directorates/headquarter-office/3GP0|#7ec1c736-a002-462d-b8b3-0d0c44beebc3;L0|#07ec1c736-a002-462d-b8b3-0d0c44beebc3|Главно управление;GTSet|#88f6797d-6873-4e1a-960a-cb9972affa05;GPP|#2c288abb-38c9-417b-a9b6-1372334d9154ДП „Пристанищна инфраструктура“ е държавно предприятие, на което е предоставено управлението на имотите, съставящи част от морските и речните пристанища в страната. Освен недвижимите имоти, предприятието управлява и значителен брой инфраструктурни обекти, някои с важно значение, както за дейността на пристанището и трафика на корабите в него, така и за извършването на дейностите на сушата. Главното управление осъществява административно-техническо, финансово, информационно и правно осигуряване и контрол на дейността на предприятието.<p>гр. София </p><p>бул. „Шипченски проход" № 69, ет. 1 и 4</p><p>Телефон: 02 807 99 99 </p><p>Факс: 02 807 99 66 </p><p>E-mail: office@bgports.bg</p>