Регистриране

​​​​​​​​​​​​​

 

 

https://misbs.bgports.bg/bg/branches-territorial-directorates/directorate-vessel-traffic-management-danube-river/5GP0|#7945f257-42eb-4cee-a4e2-ac378c675784;L0|#07945f257-42eb-4cee-a4e2-ac378c675784|СПД Ръководство на корабния трафик – река Дунав;GTSet|#88f6797d-6873-4e1a-960a-cb9972affa05;GPP|#2c288abb-38c9-417b-a9b6-1372334d9154Дирекция „Обслужване на корабния трафик – река Дунав“ осигурява предоставянето на речните информационни услуги в българската част на река Дунав. Изпълнява функции по събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация за транспортната логистика; хидрометеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав; състоянието и дълбочината на подходните канали и корабните места. Предоставя информация, свързана с безопасността на корабоплаването и организирането на трафика и информация в интерес на безопасността на човешкия живот, на корабоплаването по река Дунав и за опазване на околната среда.<p>Гр.Русе 7000 </p><p>Ул. "Пристанищна"№20 А </p><p>пощенска кутия №92</p><p>Тел.: 082/29 84 63 </p><p>FAX: 082/29 84 61 </p><p>Е-mail: office.bulris@bgports.bg</p>