Регистриране

​​​​​​​​​​​​​

 

 

https://misbs.bgports.bg/bg/branches-territorial-directorates/directorate-vessel-traffic-management-black-sea/4GP0|#803a7368-b1bc-4a5f-902f-22a5965e6883;L0|#0803a7368-b1bc-4a5f-902f-22a5965e6883|СПД Ръководство на корабния трафик - Черно Море;GTSet|#88f6797d-6873-4e1a-960a-cb9972affa05;GPP|#2c288abb-38c9-417b-a9b6-1372334d9154Дирекция "Ръководство на корабния трафик – Черно море" изпълнява функции по повишаването на безопасността и ефективността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на море и защитата на околната среда и прилежащата брегова ивица от възможните вредни въздействия от корабоплаването и информационно обслужване на морския транспорт. Дирекцията предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, като предоставя на корабите съвети и препоръки, свързани с безопасността на корабоплаването, подпомагащи вземането на решения на борда на кораба в сложна метеорологична и навигационна обстановка, както и организира движението на корабите с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария и сблъскване.<p>Варна 9000 </p><p>бул. „Приморски" № 5</p><p>Тел.: 052 684 931 </p><p>Факс: 052 632 832 </p><p>Е-mail: vtmis_ris@bgports.bg</p>