Регистриране

​​​​​​​​​​​​​

 

 

https://misbs.bgports.bg/bg/branches-territorial-directorates/branch-territorial-directorate-ruse/8GP0|#db4d9a1f-6bf5-4e5d-89d0-6758cbe95360;L0|#0db4d9a1f-6bf5-4e5d-89d0-6758cbe95360|Клон-териториално поделение Русе;GTSet|#88f6797d-6873-4e1a-960a-cb9972affa05;GPP|#2c288abb-38c9-417b-a9b6-1372334d9154<div>Управлява инфраструктурата и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, разположени в района от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на река Дунав.<br>Клон-териториално поделение Русе обслужва инфраструктурата на:<br>• Пристанищен терминал Русе-запад<br>• Пристанищен терминал Русе-изток<br>• Пристанищен терминал Русе-център<br>• Пристанищен терминал Свищов<br>• Пристанищен терминал Силистра<br>• Фериботен терминал Силистра<br>• Пристанищен терминал Сомовит<br>• Пристанищен терминал Никопол<br>• Пристанищен терминал Тутракан<br></div><div>гр. Русе</div><div>ул. „Пристанищна" № 22</div><div>Телефон: 082 818 989<br>Факс: 082 821 862<br>E-mail: <a href="mailto:office.ruse@bgports.bg">office.ruse@bgports.bg</a><br></div>