Регистриране

​​​​​​​​​​​​​

 

 

https://misbs.bgports.bg/bg/branches-territorial-directorates/branch-territorial-directorate-lom/9GP0|#ea94c8bd-b9e4-42a1-8e9f-736f24369b68;L0|#0ea94c8bd-b9e4-42a1-8e9f-736f24369b68|Клон-териториално поделение Лом;GTSet|#88f6797d-6873-4e1a-960a-cb9972affa05;GPP|#2c288abb-38c9-417b-a9b6-1372334d9154<div>Управлява инфраструктурата и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, разположени в района от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на река Дунав.<br>Клон-териториално поделение Лом обслужва инфраструктурата на:<br>• Пристанищен терминал Лом<br>• Пристанищен терминал Оряхово<br>• Пристанищен терминал Видин-север<br>• Пристанищен терминал Видин-център<br>• Пристанищен терминал Видин-юг<br>• Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин<br></div><div>гр. Лом</div><div>пл. „Независимост"</div><div>Телефон: 0971 68 380<br>Факс: 0971 66 972<br>E-mail: <a href="mailto:office.lom@bgports.bg">office.lom@bgports.bg</a><br></div>