Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Пускане в експлоатация на мониторинг и информационна система за Черно мореhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/news/ДППИ/88Пускане в експлоатация на мониторинг и информационна система за Черно море<p>МИСЧМ системата осигурява информационен обменен хъб между организациите, имащи отговорност за поддържане на специализирана информация в тяхната приложна област. Информационната платформа осигурява хармонизирана среда за сътрудничество и обмен на унифицирана, последователна и актуална информация между всички заинтересовани ползватели. </p><p> Проектът е финансиран от Norway Grants 2009 - 2014 и включва интегрираното изграждане на няколко подсистеми - портал с контролиран достъп, публичен портал, ГИС портал. В рамките на проекта е въведена система за автоматичен мониторинг на параметри на околната среда във пристанище Варна. Целта е да се следи замърсяването на морските води и атмосферния въздух при осъществяване на експлоатационните дейности на територията на пристанището.</p><div></div><div></div><div></div>