Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Клъстер Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения - CASTRA Клъстер Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения - CASTRA <div>CASTRA е независимо сдружение с нестопанска цел в обществена полза на юридически лица - представители на бизнеса, академични институции и неправителствени организации, имащи интерес, експертиза и дейност в областта на развитието на аеро-космическите технологии и тяхното приложение в иновативни продукти и услуги.<br>Визията на CASTRA е да съдейства за развитието на изследванията, иновациите и технологиите в аеро-космическата област и техните приложения в индустрията и другите сфери на обществена дейност и личен живот.<br>Мисията на CASTRA е в създаване на повишен позитивен обществен интерес и нагласа към областта на аеро-космическите технологии и изследвания, и техните приложения в различни области на живота, както и към дейността на организациите – членки на клъстера. <br>CASTRA е създаден през 2010 г, и в него понастоящем членуват 13 високотехнологични фирми, водещи Университети като СУ Кл. Охридски, ТУ-София, Институти на БАН и Селско -Стопанска Академия, Като си партнира с няколко международни организации от космическия сектор. </div>CASTRA се стреми да консолидира българския високо технологичен потенциал и експертиза в космическия сектор, което ще позволи на организациите от РБ да станат по-лесно разпознати като партньори на международно ниво – както в научно-изследователската и развойна дейност, така и в бизнеса . <br>Обединяването в CASTRA на българските технологични компании и ВУЗ с капацитет по космоса доведе и до подписването на 8 април 2015г на Споразумението за Асоцииране между РБ и Европейската Космическа Агенция, към което българските професионалисти от този сектор се стремят от 25 години насам. <br>Експертите на CASTRA си партнират активно с Министерството на Икономиката в областта на дефиниране на националните политики и стратегии по развитие на МСП и иновации, и в частност по темите свързани с високо-технологичните сектори на електрониката, ИКТ, космическата индустрия.През 2013г. CASTRA спечели проект по ОП „Конкурентоспособност' на стойност 3.8 милиона лева ( финансиран от ОПК на 50%) за изграждане на Информационно-комуникационна система за наблюдение на Земята от космоса и пренос на данни между отдалечени точки по Земята – например между българската база на о-в Ливингстън на Антарктида и София, което е основано на уникални български решение за високоскоростна спътникова комуникация. <br>През 2015г. CASTRA получи одобрение от Европейската Агенция за Отбрана за проект с общо Европейско значение за разработка и въвеждане в експлоатация на спътникова система с двойна употреба за наблюдение на околоземното пространство. Проектът е с бюджет от 40 милиона Евро и ще се изпълнява в партньорство със Surrey Satellite Technologies- водещата фирма от Великобритания в областта на разработка на малки спътникови системи с търговско предназначение. <br>През 2012г, съвместно със СУ Кл. Охридски, CASTRA създаде уникалната за РБ нова магистърска програма по 'Аерокосмическо Инженерство и Комуникации“, по която има вече дипломирани първите студенти реализирали се в чужбина. CASTRA създава среда за сътрудничество между българските високотехнологични фирми и ВУЗ за нови разработки в областта на малките спътникови системи и тяхното приложение – плазмени двигатели, композитни конструкции, системи за управление, високоскоростни спътникови комуникации и др. През 2012 г, проектът на CASTRA за малък спътник с нови бизнес и научни приложения се класира като полуфиналист на междурандоно състезание в Япония , сред 77 други проекта от 25 страни , вкл. САШ, Япония, Западна Европа. <br>Като цяло, нашата дългосрочна цел е да създадем една устойчива екосистема от партньорски организации в РБ – фирми, академични и изследователски структури, които да развиват и прилагат високи технологии, да обучават кадри и развиват високотехнологичен бизнес с голяма добавена стойност, като в една модерна Европейска страна от 21 век.<div></div><div></div>

 Новини и статии