Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Норвежка морска администрацияНорвежка морска администрацияНорвежката морска администрация е агенция на Норвежкото министерство на транспорта и съобщенията, отговарящю за услуги, свързани с морската безопасност, морската инфраструктура, планиране и ефективност на транспорта и за спешно реагиране при силни замърсявания.Основните задачи на Норвежката морска администрация са: <p>- Разработване и поддържане на свободни пътища и рибарски пристанища</p><p>- Помощ за навигационни услуги</p><p>- Услуги, свързани с движението на корабите</p><p>- Пилотни услуги</p><p>- Справочни услуги и навигационни предупреждения </p><p>- Осигуряване на готовност срещу силни замърсявания</p><p>- Упражняване на морското законодателство</p><p>- Планиране на транспорта</p><p>- Сигурност на пристанищните съоръжения (ISPS)</p><div></div><div></div><div></div>

 Новини и статии