Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Научноизследователски сектор при СУ „Св. Климент Охридски“http://nis-su.eu, http://nis-su.euНаучноизследователски сектор при СУ „Св. Климент Охридски“<div>Научноизследователският сектор при Софийския университет (НИС) обхваща дейността на академичния състав по организирането, обслужването и извършването на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори.<br>НИС работи на принципа на стопанската сметка. Чрез НИС ежегодно се изпълняват над 300 договора, финансирани от Национален фонд "Научни изследвания", от програми на Европейската комисия и от индустрията.<br>Структура на НИС е Центърът за трансфер на технологии (създаден през 2008 г.), който осъществява връзката между научноизследователската дейност и индустрията и стимулира развитието на предприемаческа култура сред учените. <br>Центърът за трансфер на технологии е член на HEPTech - мрежата за трансфер на технологии на ЦЕРН</div>Основни дейности на НИС<div>• Административно, финансово и логистично обслужване на научно-изследователски проекти;<br>• Търсене на източници на финансиране и партньори за научноизследователски проекти;<br>• Подпомагане изготвянето на предложения за нови проекти;<br>• Подпомагане организацията и координацията по изпълнение и управление на проекти;<br>• Поддържане на Интернет страница, е-форум, Бази данни "Проекти" и "Резултати";<br>• Технологичен одит на фирми (потенциални внедрители);<br>• Подпомагане трансфера на иновативни технологии и научни резултати;<br>• Провеждане на консултации и обучения по проблемите на интелектуалната собственост;<br>• Провеждане на консултации и обучения по комерсиализация на научни резултати (създаване на нови фирми, разработване на бизнес-планове);<br>• Осигуряване на връзки с индустрията по линия на CERN;<br>• Популяризиране на резултатите от научноизследоватеската дейност у нас и в чужбина;<br>• Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство;<br>• Организиране на конференции и семинари, свързани с НИД.<br></div><div></div><div></div><div></div>

 Новини и статии

 

 

ClimateLaunchpad 2016 Bulgaria: Станете част от иновативното бъдеще на Европа!https://misbs.bgports.bg/bg/articles/news/НИС-СУ/1ClimateLaunchpad 2016 Bulgaria: Станете част от иновативното бъдеще на Европа!ClimateLaunchpad е най-мащабното състезание за стартиращи бизнес идеи в сферата на чистите технологии (cleantech) в Европа. В него се включват над 25 страни от ЕС, като за поредна година България не прави изключение. В периода април-юли 2016 г. ще се проведе националната кампания по набиране и одобряване на най-добрите български cleantech стартиращи фирми, като ТОП 3 български екипа ще имат право да вземат участие на Европейския финал в Талин, Естония в началото на октомври 2016. Инициативата е насочена към студенти, стартиращи фирми, предприемачи, изследователи и служители, които имат възможност да представят своите бизнес идеи, свързани с предизвикателствата на климатичните промени. Организацията включва фази на обучение и представяне на проекта си пред реномирано национално и международно жури от инвеститори и специалисти в областта на „чистите“ технологии. Всеки екип се бори за една от 3-те парични награди 10 000, 5 000 или 2 500 евро, а ТОП 8 проекта след европейските финали получават директен достъп до Climate-KIC Accelerator. Центърът за трансфер на технологии при Научноизследователски сектор на СУ "Св. Климент Охридски" е партньор на инициативата. 17.5.2016 г. 9:18:09GP0|#aa388882-48e0-4e39-b151-6c2eb90f5fbf;L0|#0aa388882-48e0-4e39-b151-6c2eb90f5fbf|НИС-СУ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf