Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Национален инситут по метеорология и хидрология при Българска академия на науките (НИМХ-БАН)http://www.meteo.bg/, http://www.meteo.bg/Национален инситут по метеорология и хидрология при Българска академия на науките (НИМХ-БАН)<p>Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) (www.meteo.bg) при Българската академия на науките е официалната хидро-метеорологична служба на Република България. Тя е създадена през февруари 1890. Настоящото юридическо лице НИМХ е създадено с постановление на Министерския съвет. НИМХ в момента работи по закон като част от Българската академия на науките. Неговата основна мисия е да осигури метеорологична и хидрологична информация и продукти на различни организации и потребители в България. Неговите задължения включват както оперативни, така и теоретични и приложни изследователски дейности. Метеорологичните и хидрологичните наблюдения, събиране на данни и телекомуникация, наблюдение на количествени параметри на въздуха, земната повърхност и водата, метеорологични и морски прогнози (www.weather.bg), подпомагане на специални сектори чрез приложна морска метеорология и агро-метеорология, поддръжка на бази данни, научни изследвания, числени и статистически модели са само част от задълженията на НИМХ. НИМХ предоставя на морските общини прогнози за времето, предупреждения и наблюдения в крайбрежните води и открито море за Черно море. НИМХ използва усъвършенствани атмосферни и морски числени модели за прогнозиране на физически характеристики за Черно море. </p><p>Структурата на НИМХ се състои от централен офис в София и четири регионални центъра, които ръководят обсерватории и наблюдателни станции. Изследователските дейности са съсредоточени главно в централния офис в София. Постоянният персонал се състои от 100 високо квалифицирани изследователи и 700 инженери и техници. </p><p>НИМХ представлява България в Световната метеорологична организация и като такъв е един от GTS центровете за Източна Европа. НИМХ е партньор в много международни изследователски проекти и програми. През последното десетилетие институцията е участвала в редица национални и международни научни програми и няколко проекта на ЕС за изследвания на Черно море и Средиземно море. Сред тях са: Черно море GOOS програма на МОК; MEDARMEDATLAS-II, Средиземноморски хидрографски атлас, ЕС 4 Рамкова Програма (РП); ARENA - Регионална програма за изграждане на капацитет и сътрудничество за осъвременяване на дейностите по наблюдение и прогнозиране в басейна на Черно море ЕС 5РП; ASCABOS поддържаща програма за изграждане на капацитет в региона на Черно море насочена към оперативния статус на океанографските услуги в ЕС 6РП проект; UP-GRADE BS-SCENEUP Черноморска научна мрежа – проект по 7РП на ЕС; EnviroGRID ЕС 7РП — Изграждане на капацитет за наблюдение на Черноморския водосбор и система за подкрепа на устойчивото развитие. ЕС 7 РП IncREO (Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдения на земята -Increasing Resilience trough Earth Observations).</p>Анна КорчеваД-р Анна Корчева, доцент. Опит в числено моделиране и прогнозиране, използване на сателитни алтиметрични данни, отговаря за оперативната система за морски прогнози за Черно море. Ръководител на морската група за прогнози в НИМХ. Член на съвместната Океанографска и на Световна Метеорологична Организация експертната група по вълнение и системи за прогнозиране на опасни явления в крайбрежните райони.Васко ГълъбовВаско Гълъбов, асистент в департамента за метеорологични прогнози, група по числено моделиране . Оперативни морски прогнози. Опит в областта на прогноза на дрейф на петролен разлив, моделиране на ветрово вълнение и щормове.Валери СпиридоновД-р Валери Спиридонов, професор. Опит в числено моделиране и прогнозиране, обективен анализ, усвояване на спътникова информация, моделиране на климата. Ръководител на българската група в международния проект ALADIN.Андрей БогачевД-р Андрей Богачев, доцент. Опит в числено прогнозиране на времето, числени симулации на регионалния климат и създаване на изчислителна среда за оперативни числени модели.

 Новини и статии

 

 

10 години сезонна прогноза в Българияhttps://misbs.bgports.bg/bg/articles/news/НИМХ/210 години сезонна прогноза в БългарияПрез ноември 2005 г. за първи път в България е издадена експериментална сезонна прогноза за страната за сезон зима (декември-януари-февруари) 2005/06 г. През 2010 г. сезонната прогноза става оперативен ежемесечен продукт на Българската метеорологична служба. Прогнозирането на характера на сезоните е бурно развиваща се област на съвременната метеорологична наука за времето и климата. Въпреки това успеваемостта на сезонната прогноза за България остава малка, но с тенденция за повишаване. На годишната среща "Използване на прогнозите на Европейски център за средносрочна прогноза на времето", 8-10 юни 2015, Рединг, Обединено кралство Великобритания, е представена оценка на 10 години "Опит със сезонна прогноза в Българската служба за времето". Работата е представена и на 15-та Годишна среща на Европейското метеорологично общество и 12-та Европейска конференция по приложна метеорология, 7-11 септември 2015 г., София, България, като устен доклад в сесия "Медии и комуникация".16.5.2016 г. 11:57:29GP0|#db9c2fa9-017f-4ff7-9eee-ced9bf03b316;L0|#0db9c2fa9-017f-4ff7-9eee-ced9bf03b316|НИМХ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf