Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Институт по океанология - БАНhttp://www.io-bas.bg/, http://www.io-bas.bg/Институт по океанология - БАН<div>Институтът по океанология (до 1985 г. Институт по морски изследвания и океанология) е създаден на 1 юли 1973 г. с разпореждане № 132/ 22 юни 1973 г. на Бюрото на Министерски съвет със седалище в гр. Варна и предмет на дейност: изследване на физиката, химията, хидрологията, метеорологията и климатологията на морето, геоморфологията на морското дъно, хидродинамиката, литодинамиката, геоморфология на крайбрежната морска зона и морския бряг и създаване на научнообосновани нормативи за проектиране, строителство и експлоатация на морски хидротехнически и пристанищни съоръжения в крайбрежната зона с цел ефективно използване ресурсите на Черно море.</div><div>В Института по океанология са разработени над 200 научни проекта с фундаментална и приложна насоченост, от които 22 са международни - финансирани от ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и др., 36 са финансирани от националния съвет "Научни изследвания", 45 - от министерства, ведомства и фирми от страната - Министерство на отбраната, ДКИТ, Комитет по геология, КНИПИ "Водоканалпроект", "Геозащита" ЕООД, Бургаска корабостроителница, Пристанище Варна, ТЕЦ "Варна", Община Варна и др.</div><div> </div><div>Още със своето създаване Институтът по океанология установява международни контакти и развива интензивно международно научно сътрудничество. До 1989 г. се работи основно по проблемите "Световен океан" и "Глобална система за мониторинг на окръжаващата среда" (ГСМОС) в сътрудничество със сродни научни  организации от страните членки на бившия СИВ. От 1990 г. започва разработването на съвместни проекти с ЕС, НАТО, Междудържавната океанографска комисия към ЮНЕСКО и др. Институтът по океанология се включва в глобалната програма за изследване влиянието на Световния океан върху климата на Земята (Разрези), международните програми "Глобална околна среда" и "Взаимодействие между р. Дунав и северозападната част на Черно море". <br>     Учените от ИО-БАН са автори и съавтори на повече от 1000 научни публикации. От 1977 г. започва да функционира институтската библиотека, във фонда на която се съхраняват над 10000 библиотечни единици - книги, периодични издания, научни проекти и отчети, ксерокопия, карти.<br></div>

 Новини и статии