Регистриране

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ http://www.naval-acad.bg/, http://www.naval-acad.bg/Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ <div>Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри.<br>Академията има свой флаг, печат и празници: <br>• 7 Декември – Патронен ден (рожденнна дата на поета Никола Вапцаров).<br>• 9 Януари – Ден на академията (датата на нейното основаване).<br></div><div>Традициите в българското морско образование датират от 1881г., когато се открива Морското училище – първото техническо учебно заведение в България за обучение на машинисти и огняри.<br>От 03.12.1904 г. то е вече Машинно училище при флота – средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др.<br>През 1942 г. се преобразува във Военноморско на Негово Величество училище с шестгодишен гимназиален и висш курс на обучение: във Висшия навигационен отдел се подготвят специалисти с висше специално морско образование, а във Висшия технически отдел (от 1943 г.) – и кадри с висше специално морско техническо образование.<br>През 1949 г. приемник на българската морскообразователната традиция става Народно военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, а от 1956 г. на училището е даден статут на висше инженерно морско учебно заведение и неговото име е Висше народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.<br>От 1991 г. името на училището е Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.<br>Понастоящем ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ разполага с необходимата материална база, включително уникални тренажори, и високо квалифицирани преподаватели за осигуряване подготовката на офицерски кадри за военноморските сили и гражданското корабоплаване, и на кадри с висше образованияе за морската индустрия.</div><div><br>Учебните му планове и програми са разработени в съответствие с всички международни изисквания.<br></div>доцент, доктор, инж. Чавдар Александров<div>Професионално развитие: <br>- от месец май 2007 г. – Декан на факултет “Навигационен” във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” ;<br>- 2003 - 2006 г. – Заместник д екан на ф-т “Навигационен”;<br>- 2002 – 2003 г. – Ръководител на катедра “Електроника” във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” ;<br>- 2000 г. - Доцент в катедра “Електроника”;<br>- 1987 - 2000 г. - асистент в катедра "Радиолокация" на ВВМУ, главен асистент от м. май 1992г. ;<br>- 1986 - 1987 г. - асистент в катедра "Математика и физика" на ВВМУ;<br>- 1985 - 1986 г. – технолог, КМПТ гр. Правец;<br></div><div></div><div></div><div></div>

 Новини и статии

 

 

Удостояване на проф. Медникаров със звание “Почетен професор” на Военноморска академия „Мирча чел Батран”https://misbs.bgports.bg/bg/articles/news/ВВМУ/2Удостояване на проф. Медникаров със звание “Почетен професор” на Военноморска академия „Мирча чел Батран”Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров бе удостоен с почетното звание „Почетен професор на Военноморска академия „Мирча чел Батран”, Констанца, Р Румъния на 20 ноември 2015 г. Почетното звание бе присъдено на капитан I ранг проф. Медникаров в израз на признателност за постигнатите високи резултати при взаимодействието между румънската военноморска академия и Морско училище. 27.5.2016 г. 11:37:16GP0|#15701145-9f4f-41d9-8830-feea98f1180d;L0|#015701145-9f4f-41d9-8830-feea98f1180d|ВВМУ;GTSet|#f10e8052-3a96-4abf-9ca4-c9b8abb3b5cf